kontakt
informacje
przydatne linki
Świadectwa szkolne
Zamówienia na świadectwa szkolne przyjmujemy wyłącznie od placówek oświatowych (mailem, pocztą lub telefonicznie).

Szkoła Zawodowa;

 - Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej 

 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży   
MENiS-I/36/2
cena
brutto: tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/36-w/2
cena
brutto: tel.

dla słuchaczy zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych   
MENiS-I/37/2
cena
brutto:  tel.

dla osób kończących zasadniczą szkołę zawodową na podstawie egzaminów eksternistycznych   
MENiS-I/38/2
cena
brutto:  tel.

dla uczniów oddziału przysposabiającego do pracy organizowanego w zasadniczej szkole zawodowej   
MENiS-I/39/2;
cena
brutto:  tel.

- Świadectwa dla zasadniczej szkoły zawodowej 

dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży   
MENiS-I/32/2
cena
brutto: tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/32-w/2
cena
brutto:  tel.

dla uczniów oddziału przysposabiającego do pracy organizowanego w zasadniczej szkole zawodowej   
MENiS-I/33/2
cena
brutto:  tel.

 Szkoła podstawowa;

- Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej

dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w tym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym   
MENiS-I/1/2
cena
brutto:  tel.

dla uczniów klas I-III szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania   
MENiS-I/2-SZ/2
cena
brutto:  tel.

dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży   
MENiS-I/3/2
cena
brutto:  tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/3-w/2
cena
brutto:  tel.

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas IV i V szkoły podstawowej   
MENiS-I/5/2
cena
brutto:  tel.

dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania   
MENiS-I/6-SZ/2
cena
brutto:  tel.

- Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży   
MENiS-I/9/2
cena
brutto:  tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/9-w/2
cena
brutto:  tel.

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej   
MENiS-I/10/2
cena
brutto:  tel.

dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych   
MENiS-I/11/2
cena
brutto:  tel.

dla osób kończących szkołę podstawową na podstawie egzaminów eksternistycznych   
MENiS-I/12/2
cena
brutto:  tel.

dla uczniów klas szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania   
MENiS-I/13-SZ/2
cena
brutto:  tel.

 Gimnazjum;

 - Świadectwa szkolne promocyjne gimnazjum 

 dla uczniów klas I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży   
MENiS-I/17/2
cena
brutto:  tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/17-w/2
cena
brutto:  tel.

dla uczniów klas I i II oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży   
MENiS-I/18/2
cena
brutto:  tel.

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I i II gimnazjum   
MENiS-I/19/2
cena
brutto:  tel.

dla uczniów klas I i II gimnazjów przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania   
MENiS-I/20/2
cena
brutto:  tel.

- Świadectwa ukończenia gimnazjum 

dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży   
MENiS-I/23/2
cena
brutto:  tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/23-w/2
cena
brutto:  tel. 

dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży   
MENiS-I/24/2
cena
brutto:  tel.

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do gimnazjum   
MENiS-I/25/2
cena
brutto:  tel.

dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych   
MENiS-I/26/2
cena
brutto:  tel. 

dla osób kończących gimnazjum na podstawie egzaminów eksternistycznych   
MENiS-I/27/2
cena
brutto:  tel.

dla uczniów gimnazjów przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedst. wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania   
MENiS-I/28-SZ/2
cena
brutto:  tel.

Szkoła specjalna;

 świadectwo szkolne promocyjne dla uczniów klas I i II szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi  
MENiS-I/42/2
cena
brutto:  tel.

świadectwo ukończenia szkoły dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi   
MENiS-I/43/2
cena
brutto:  tel.

 Liceum ogólnokształcące;

- Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego 

 dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży   
MENiS-I/46/2
cena
brutto:  tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/46-w/2
cena
brutto:  tel.

dla uczniów klas I i II liceów ogólnokształcących przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania   
MENiS-I/47-SZ/2
cena
brutto:  tel.

- Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego 

 
dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży   
MENiS-I/50/2
cena
brutto:  tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/50-w/2
cena
brutto:  tel.

dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych   
MENiS-I/51/2
cena
brutto:  tel.

dla osób kończących liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych   
MENiS-I/52/2
cena
brutto:  tel.

dla uczniów liceów ogólnokształcących przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania   
MENiS-I/53-SZ/2
cena
brutto:  tel.

Liceum profilowane;

- Świadectwa szkolne promocyjne liceum profilowanego 

dla uczniów klas I i II liceum profilowanego dla młodzieży   
MENiS-I/56/2
cena
brutto:  tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/56-w/2
cena
brutto:  tel.

- Świadectwa ukończenia liceum profilowanego 

dla uczniów liceum profilowanego dla młodzieży   
MENiS-I/57/2
cena
brutto:  tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/57-w/2
cena
brutto:  tel.

dla słuchaczy liceum profilowanego dla dorosłych   
MENiS-I/58/2
cena
brutto:  tel.

dla osób kończących liceum profilowane na podstawie egzaminów eksternistycznych   
MENiS-I/59/2
cena
brutto:  tel.

 Technikum;

- Świadectwa szkolne promocyjne technikum 

dla uczniów technikum dla młodzieży   
MENiS-I/61/2
cena
brutto:  tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/61-w/2
cena
brutto:  tel.

- Świadectwa ukończenia technikum 

dla uczniów technikum dla młodzieży   
MENiS-I/62/2
cena
brutto:  tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/62-w/2
cena
brutto:  tel.

dla słuchaczy technikum dla dorosłych   
MENiS-I/63/2
cena
brutto:  tel.

dla osób kończących technikum na podstawie egzaminów eksternistycznych   
MENiS-I/64/2
cena
brutto:  tel.

 Uzupełniające liceum ogólnokształcące;

 - Świadectwa szkolne promocyjne uzupełniającego liceum ogólnokształcącego 

 dla uczniów klasy I uzupełniającego liceum ogólnokształcącego   
MENiS-I/66/2
cena
brutto:  tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/66-w/2
cena
brutto:  tel.

 - Świadectwa ukończenia dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego 

 dla uczniów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży   
MENiS-I/67/2
cena
brutto: tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/67-w/2
cena
brutto:  tel.

dla słuchaczy uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych   
MENiS-I/68/2
cena
brutto:  tel.

dla osób kończących uzupełniające liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych   
MENiS-I/69/2
cena
brutto:  tel.

Technikum uzupełniające;

-Świadectwa szkolne promocyjne technikum uzupełniającego 

dla uczniów klas I i II technikum uzupełniającego dla młodzieży   
MENiS-I/71/2
cena brutto:  
tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/71-w/2
cena
brutto:  tel.

-Świadectwa ukończenia technikum uzupełniającego 

dla uczniów technikum uzupełniającego dla młodzieży   
MENiS-I/72/2
cena
brutto:  tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/72-w/2
cena
brutto:  tel.

dla słuchaczy technikum uzupełniającego dla dorosłych   
MENiS-I/73/2
cena
brutto:  tel.

dla osób kończących technikum uzupełniające na podstawie egzaminów eksternistycznych   
MENiS-I/74/2
cena
brutto:  tel.

 Szkoła policealna;

dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży   
MENiS-I/130/2
cena
brutto:  tel.

dla słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych   
MENiS-I/131/2
cena
brutto:  tel.

dla osób kończących szkołę policealną na podstawie egzaminów eksternistycznych   MENiS-I/132/2
cena brutto: 
tel.

Świadectwa ukończenia dotychczasowego liceum ogólnokształcącego;

dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży   
MENiS-I/76/2
cena
brutto:  tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/76-w/2
cena
brutto:  tel.

dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych   
MENiS-I/77/2
cena
brutto:  tel.

dla osób kończących liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych   
MENiS-I/78/2
cena
brutto:  tel.

 Świadectwa szkolne promocyjne dotychczasowego technikum;

 dla uczniów technikum dla młodzieży   
MENiS-I/80/2
cena
brutto:  tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/80-w/2
cena brutto: 
tel.

 Świadectwa ukończenia dotychczasowego liceum technicznego;

dla uczniów liceum technicznego dla młodzieży   
MENiS-I/82/2
cena
brutto:  tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/82-w/2
cena
brutto:  tel.

dla słuchaczy liceum technicznego dla dorosłych   
MENiS-I/83/2
cena netto: 
tel.

dla osób kończących liceum techniczne na podstawie egzaminów eksternistycznych
MENiS-I/84/2
cena netto: 
tel.

 Świadectwa ukończenia dotychczasowych szkół zawodowych;

dla słuchaczy szkoły zasadniczej dla dorosłych   
MENiS-I/85/2
cena netto: 
tel.

dla osób kończących szkołę zasadniczą na podstawie egzaminów eksternistycznych
MENiS-I/86/2
cena netto: 
tel.

dla uczniów liceum zawodowego dla młodzieży   
MENiS-I/87/2
cena netto: 
tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/87-w/2
cena netto: 
tel.

dla słuchaczy liceum zawodowego dla dorosłych   
MENiS-I/89/2
cena netto: 
tel.

dla osób kończących liceum zawodowe na podstawie egzaminów eksternistycznych 
MENiS-I/90/2
cena netto:  
tel.

dla uczniów technikum dla młodzieży   
MENiS-I/91/2
cena netto: 
tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/91-w/2
cena netto: 
tel.

dla słuchaczy technikum dla dorosłych   
MENiS-I/92/2
cena netto: 
tel.

dla osób kończących technikum na podstawie egzaminów eksternistycznych   
MENiS-I/93/2
cena netto: 
tel.

dla uczniów liceum   
MENiS-I/94/2
cena netto: 
tel.

jak wyżej z wyróżnieniem   
MENiS-I/94-w/2
cena netto: 
tel.

dla słuchaczy liceum dla dorosłych   
MENiS-I/95/2
cena netto: 
tel.

dla osób kończących liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych   
MENiS-I/96/2
cena netto: 
tel.

 Świadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu dojrzałości;

dla absolwentów wszystkich typów średnich szkół ponadpodstawowych umożliwiających przystąpienie do egzaminu dojrzałości   
MENiS-I/98/2
cena netto: 
tel.

 Świadectwa ukończenia dotychczasowych szkół policealnych;

dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych, uzyskujących wykształcenie średnie zawodowe   
MENiS-I/100/2
cena netto: 
tel.

dla osób kończących szkołę policealną na podstawie egzaminów eksternistycznych, uzyskujących wykształcenie średnie zawodowe   
MENiS-I/102/2
cena
brutto:  tel.

admin